Installatiebedrijf Piso B.V.

Bel: 0515-442202

Gaskeuring

Wij zijn NEN-EN-ISO 10239 gecertificeerd om gasinstallaties aan boord van pleziervaartuigen te keuren volgens de Europese norm NEN-EN-ISO 10239.

Wat houdt een gaskeuring in?

Als Installatiebedrijf Piso B.V. de gasinstallatie aan boord van uw schip keurt dan hanteren wij de NEN-EN-ISO 10239 controlepunten voor gasinstallaties aan boord van pleziervaartuigen. Voldoet de gasinstallatie aan de norm dan krijgt u een certificaat dat 3 jaar geldig is. Wanneer er kleine onderdelen vervangen moeten worden zoals slangen of een regelaar dan doen wij dat direct. Is uw gasinstallatie niet volgens de norm, dan kunnen wij opgeven wat er moet gebeuren om de gasinstallatie wel goed gekeurd te krijgen. Zijn allen aanpassingen gedaan, dan kunnen wij de installatie goedkeuren en krijgt u een certificaat.

De onderstaande punten zijn belangrijk voor een veilige gasinstallatie;

  1. Goedgekeurde slangen, niet ouder dan 3 jaar
  2. Goedgekeurde regelaar met manometer.
  3. Gasbun met afvoer aan de onderzijde.
  4. Metalen leidingen van de bun naar de gebruikers.
  5. Schotkoppelingen waar de leiding door een schot gaat
  6. Koppelingen met steunbussen bij zachtkoperen leidingen.

Dit zijn enkele belangrijke punten waarop wij controleren. Er zijn nog een flink aantal andere punten die we controleren. Gaskeuring als onderdeel van een aan-of verkoopkeuring Wij kunnen ook de keuring van de gasinstallatie meenemen in een aan- of verkoopkeuring. Meer informatie over de aan- en verkoopkeuringen vindt u hier. Wij doen de volledige gaskeuring als uitbreiding op de algehele keuring en als de installatie voldoet dan krijgt u het 3 jarig certificaat. Wilt u meer weten over het keuren van een gasinstallatie of wilt u de gasinstallatie aan boord van uw schip laten keuren, neem dan contact met ons op.  Contactpagina